Các danh hiệu và giải thưởng đã đạt được

Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện SKV rất vinh dự khi được LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM-VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE VINH DANH.