CON NGƯỜI SKV
NGHĨA TÌNH

SKV vẫn luôn biết rằng mỗi con người là mỗi tế bào của xã hội,cho nên SKV vẫn luôn quan tâm đến hoạt động xã hội,luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ – lá lành đùm lá rách!
 
Góp sức chung tay phát triển và xây dung một Việt Nam Thịnh vượng hơn,Phồn vinh hơn!

GIÚP ĐỠ NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

Mở đầu cho chương trình thiện nguyện chia sẻ yêu thương năm nay của SKV là chương trình thăm hỏi trao quà cho 20 trường hợp người già neo đơn không nơi nương tựa trong địa bàn huyện nhà.