Ứng dụng CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

Giảm công suất tiêu thụ năng lượng, giảm áp lực lên hệ thống lưới điện hiện tại

Đảm bảo độ sáng trên các tuyến phố theo tiêu chuẩn hiện đại

Không di chuyển cột

Dễ dàng thi công lắp đặt

Tiết kiệm

Nâng cao đời sống con  người

Giảm khí CO2 bảo vệ môi trường

một vài công trình của SKV

SKV TƯ VẤN

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG

SKV khảo sát
thực tế

2

Lên giải pháp
phương án kỹ thuật

2

Trình bày giải pháp tổng thể với
CĐT trước khi xây dựng dự án

3

Thông tin liên hệ – SKV

Triển khai khảo sát & tư vấn giải pháp miễn phí